SWOT analýza – nejlepší přítel manažera i marketéra

5.10. 2016 Jakub Vlček 2691x

Spoustu lidí má marketing zafixovaný jako synonymum pro propagaci nebo reklamu. Marketing má přitom podstatně širší záběr. Od nastavování samotného produktu či služby tak, aby byly pro zákazníka zajímavé, přes stanovení ceny, až po následnou distribuci. Zjednodušeně je marketing označován Kotlerovými 4P – place, product, placement, promotion.

Proto se marketéři ve své praxi setkávají i s čistě analytickými nástroji a modely. Zřejmě nejznámější z nich je SWOT analýza, neboli analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Jde o vcelku jednoduchou záležitost, při které si do 4 polí vypíšete silné stránky (ať už vaše nebo podniku, který analyzujete), slabé stránky, příležitosti a hrozby. Příležitosti a hrozby jsou atributy, které by měly být z pohledu hodnoceného subjektu neovlivnitelné – může to být změna legislativy, vytvoření nového trhu apod. Ideální počet položek u jednotlivých sloupců je 5-10.

Už samotné sepsání uvedených položek na papír nebo tabuli je mnohdy zásadní a pomůže objevit opravdovou situaci např. podniku. Spoustu věcí si možná uvědomujete, ale teprve jejich sepsání vám pomůže je správně pojmenovat a vidět věci v souvislostech.

Dalším krokem je, ale nebývá vždy nutný, obodování všech sepsaných položek dle jejich důležitosti a váhy. Poslední částí je vynesení takto hodnocených položek do 4 kvadrantového grafu, kde jasně zjistíte, kterým zjištěním máte věnovat největší pozornost (najdete je v grafu vpravo nahoře).

Hodnocení a vynášení do grafu je v rámci malých a středních firem nebo jednotlivců spíše nádstavbou. Dle mého je hlavním přínosem první fáze – myšlenkový proces a jeho přenesení na papír. Zní to možná banálně, ale SWOT analýza se dá skvělé využít v krizových situacích nebo jako průběžný způsob hodnocení stavu ať už podniku nebo vaší osobní kariéry.

Zkuste si udělat svou osobní SWOT analýzu teď a třeba za rok. Využili jste svých silných stránek a příležitostí nebo vás trápí stálé stejné hrozby? ;)

Komentáře