Kvalitní marketingový výzkum často přináší velmi překvapivá zjištění

18.1. 2017 Jakub Vlček 2288x

V mnohých společnostech je práce s kvalitně zpracovanými daty na úrovni sci-fi. Řada z těchto společností přitom má spoustu informací dobře schovaných ve svých informačních systémech a stačí s nimi začít ‚‚pouze’’ vhodně pracovat. Sběr a vyhodnocování průzkumů mezi zákazníky nebo zaměstnanci mají často na starosti administrativní asistentky nebo juniorní pracovníci.

Kvalitně provedený výzkum může přitom celou vaši marketingovou strategii obrátit naruby a nastartovat ji správným směrem.

Obdobná situace nastala u jednoho z našich klientů, profesního sdružení, které pořádá  úzce specializované pravidelné setkání a semináře. Na základě sběru dat mezi členy tohoto spolku byl již v první fázi zjištěn rozpor mezi vnímáním jeho hlavních výhod z pohledu provozovatelů a stávajících členů.

Dosavadní marketingová strategie tak probíhala za předpokladu, že hlavním přínosem spolku je profesní rozvoj jeho členů formou přednášek a seminářů. Členové ovšem vnímali jako stěžejní pozitivum členství možnost diskuze s ostatními kolegy z oboru a sdílení osobních zkušeností.

Tento rozpor vedl k tomu, že komunikace k potenciálním novým členům spolku byla zaměřena na vedlejší motiv, což se muselo zásadně projevit na efektivitě jeho růstu.

Už jen toto zjištění vedlo k zásadním změnám v marketingové strategii společnosti. Nehledě na další přínosy ve formě opravdu detailních informací o cílové persóně, využitelnosti informací pro cílení pro kampaně na sociálních sítích a dokonalému poznání zákaznické struktury.

Přínosem takového výzkumu tak bylo kompletně nové nastavení marketingové strategie, a efektivnější vynaložení zdrojů na oslovení správné cílové skupiny.

Komentáře