Digitalizace a robotizace. Proč jsou pro nás tyto dva pojmy natolik klíčové?

20.11. 2017 Martin Pavlát 1739x

Robotizace sice není úplně tradičním marketingovým tématem, ovšem již nyní ovlivňuje trh práce a tedy i HR marketing takovým způsobem, že ji nelze přehlížet.

Digitalizace a robotizace zásadním způsobem ovlivňuje a dále ovlivní trh práce. V budoucnu se rapidním způsobem změní požadavky na zaměstnance. Vzniknou úplně nové profese, mnohé z nich si v současnosti nedovedeme ani představit. Dojde také k tomu, že mnohé profese budou částečně nebo zcela nahrazeny stroji.

Stroje se stanou téměř soběstačnými a člověka již nebude potřeba. Toto je předpoklad nejvíce utopistického scénáře, se kterým se můžeme setkat. Naštěstí pro nás, zaměstnavatelé zastávají poněkud jiný názor. Většina z nich si naopak myslí, že dojde k nárůstu pracovních míst, případně se nic rapidně nezmění.

Největší uplatnění budou mít ti, kteří se zabývají oblastí IT, případně HR. Nás těší, že v TOP 5 můžeme nalézt produktový marketing. V tomto „žebříčku“ se nacházejí dále profese, jako je obchod a péče o zákazníky a administrativní práce. Šestou příčku „obsadilo“ účetnictví, společně s financemi. 

Připraví tedy digitalizace a robotizace lidi o práci?

Většina zaměstnavatelů si toto nemyslí, naopak 64 % z nich tvrdí, že se v tomto ohledu situace nezmění. Dále si 19 % zaměstnavatelů myslím, že dokonce dojde k nárůstu počtu zaměstnanců. Pokles predikuje 12 % zaměstnavatelů a 5 % neví, jaký bude mít digitalizace a robotizace dopad.

Zdroj: manpower.cz

Robotům chybí kreativita a emoční inteligence. Toto jsou důvody, proč nejsou stroje schopny nahradit celou pozici, kterou v současnosti vykonává člověk. Pravděpodobnějším scénářem je tedy to, že nahradí pouze část jím vykonávaných aktivit.

Určitě se ale připravme na to, že trh práce se v následujících letech prudce změní a HR marketéři i samotní zaměstnanci se tomu budou muset přizpůsobit. Jak? O tom zase příště :)

 PS: Pro potřeby tohoto článku jsme využili rozsáhlých, veřejně dostupných statistik společnosti ManpowerGroup.

 

Komentáře